JOHANSENOV INDIVIDUALIZOVANÝ SLUCHOVÝ TRÉNING (JIAS) A BILATERÁLNA INTEGRÁCIA

JOHANSENOV INDIVIDUALIZOVANÝ SLUCHOVÝ TRÉNING (JIAS) a BILATERÁLNA INTEGRÁCIA   PeadDr. Jarmila Nemcová www.jarmilanemcova.sk Kontakt: + 421 909…