Život pod osmanskou hrozbou v 17. storočí (Prednáška Mgr. Heleny Markuskovej, PhD. – 25. apríl 2019, štvrtok, 19.00)

Osmanská expanzia zanechala svoje stopy vo všetkých regiónoch Uhorska. Južné oblasti Slovenska môžeme považovať za akúsi nárazníkovú…