150 000 kilometrov po Mongolsku (Prednáška RNDr. Jozefa Dúhu, CSc. v múzeu – 28. marec 2019, štvrtok, 18.00)

Mongolsko je vzdialené od Slovenska cca 9 tisíc km a 7 časových pásiem. Takže z pohľadu Slováka…