Prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.: Regionálny a lokálny rozmer významu vody pre človeka a spoločnosť. Prednáška v Mestskom múzeu v Senci 26.10.2017 o 19.00.

Voda je síce jednoduchá chemická zlúčenina, má však absolútne nenahraditeľný význam pre prírodu, krajinu a človeka. Jej množstvo…